2-A sınfı "tuzluk oyunu" ile çarpım tablosunu öğreniyor..

İlköğretim laboratuvar dersinde...

Bu hafta ilköğretim laboratuvar dersinde...

3A / Under the Sea Poster

3A sınıfı öğrencilerimiz ile İngilizce dersimizde...

4A / Planetarium Etkinliği

İngilizce dersinde planetarıum etkinliğimiz...

Sayfa 1 / 27