Ortaokul

Eğitim-Öğretim sürecinin temel geçiş dönemini kapsayan ilköğretimin ikinci kademesi olan Ortaokul bölümümüzü öğrencilerimiz için tüm detayları düşünerek tasarladık. Caner Özen eğitim kurumları Ortaokulu öğrencilerimizin sağlıklı bir gelişim göstermeleri amacıyla edindirilmesi planlanan hedefleri doğrudan akademik başarının sağlanması ile ilişkilendirerek, bu süreci birlikte değerlendiririz.

Ortaokul bölümünde öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi, Yabancı Dil ve Sosyal Bilgiler derslerinde edinecekleri temel öğrenmeler, lise dönemine gelindiğinde oluşturulacak yeni öğrenmelere sağlıklı bir zemin oluşturacaktır. Bu yüzden ortaokulda akademik alanda yaşanacak başarısızlıkların ilerleyen eğitim süreçlerinde zor telafi edilebileceği gerçeği bizim tarafımızdan sürecin doğru yönetilmesi konusunda bizleri daha da hassas davranmaya itmektedir.

  • Düzenli Öğrenme Süreci Kontrolü
  • Yabancı dil geliştirilmesi
  • Veliler ile sıkı bir işbirliği
  • Sanatsal ve Sportif Faaliyetler

Düzenli Öğrenme Süreci Kontrolü

Okullarımızda periyodik olarak uygulanacak tarama ve deneme sınavları ile öğrenme sürecinin kontrolü sağlanırken diğer bir taraftan Öğrenci takip birimi ile bireysel öğrenme farklılıklarının tespiti ve acil eylem planlarının oluşturulması uygulanır.

Okullarımızda Gün sonu uygulanan ödev takip saatleriyle öğrencinin bireysel çalışma alanlarının öğretmen kontrolünde geliştirilir , Hafta sonu etkinlik çalışmaları ile de üzerinden yapılacak tekrarlarla eksik öğrenmelerin giderilmiş olur.

Yabancı Dil Geliştirilmesi

Ortaokul sınıflarımızda öğrencilerimize dil düzeylerine göre ayrılmış kur sistemi uygulanmakta olup, İngilizce ve İspanyolca özgüvenle kullanıp, Uluslararası sınavlara yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimizin hikaye, roman okuma etkinliklerinin yanında edebi becerilerini ve yaratıcılıklarını kullandıkları öykü yazma, kelime bilgisi geliştirici çalışmalar ve oyun sahneleme gibi aktiviteleri de öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile, her iki dilde de diğer kültür ve yaşamları tanımaları hedeflenmektedir.

Veliler ile İşbirliği

Öğretmenlerimiz , okul takip sistemindende destek alarak öğrencinin gelişimini yakından takip eder ve rutin öğretmen toplantısının yanı sıra veliler ile düzenli görüşemelerini yaparlar.

Sanatsal / Sportif Faaliyetler

Okullarımızda yapmayı planladığımız sosyal faaliyetler ; geziler(şehir içi ,şehir dışı,yurt dışı )eğitim amaçlı seminerler ,fuarlar , tarihi ve kültürel geziler,eğlenceye yönelik aktiviteler, sportif aktiviteler,sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler,sınıf piknikleri gibi sıralayabiliriz.Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizin amacı;çocukların okul dışındada araştırarak, gözlemlerde bulunarak,merak ederek neden-sonuç ilişkilerini kurup sorgulamasını sağlamaktır.

Bununla birlikte aktif deneyimler yaşamalarını, teorik olarak öğrendiklerini bir çok bilgiyi pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak beklenilen olumlu davranış modellerini uygulamalarını sağlamaktır.