Sağlık

Özen Eğitim Kurumları sağlık hizmetlerinin amacı,öğrenci ve çalışanların sağlık kapasitesini yükseltmek,okul ortamında gelebilecek zararları önlemek,çalışanların ve öğrencilerin eğitim süresince sağlıkla devamlılığını sağlamaktır.

saglikKORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
Okula yeni başlayan öğrencilerin katılım belgelerinin tamamlanması
Rutin ilaç ve aşı takipleri ve gözetimlerinin yapılması
İhtiyaca yönelik sağlık taramalarının yapılması
Gelişim raporlarının (boy kilo)tutulması

GELİŞTİRİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık hizmetleri kapsamında ;kişisel hijyen,ağız ve diş sağlığı,dengeli ve düzenli besleme,ilk yardım,cinsel eğitim ve gelişim gibi konularda eğitimlerin verilmesi bunun yanı sıra gönüllük dernek ve vakıflar aracılığla eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
Okul kazaları ya da ani gelişen hastalıklar durumunda ilk yardımın uygulaması ve devamllığı gerekli durumlarda birim amirleri eşliğinde tedavisinin tamamlanması için sevkinin sağlanması.