5. Sınıflarımızla dikkat geliştirme ve sözel mantık dersinde 2 boyutlu bazı şekillerin farklı açılardan 3 boyutlu görünüm kazanması etkinliği