Robotik Kodlama Klübümüz de depremlerin kökenini ve doğasını keşfe çıktık. Bina tasarımlarını test etmemizi sağlayan cihaz oluşturduk ve proglamladık.