3/ A sınıfı öğrencileri Fen Bilimleri dersinde kendi doğal ve yapay çevrelerini tasarladılar.